EKOROFM

- O FIRME
- POLITIKA ISM
- KONTAKT

VÝROBA A SLUŽBY

REFERENCIE

Zoznamy realizovaných stavieb

- VODOVODY
- ČOV, KANALIZÁCIA
- OSTATNÉ STAVBY

AKTUÁLNA AKCIA:

Stolárska výroba na zákazku.

Katalóg stolárskej výroby

Demineralizačné prístroje DEMIWA na úpravu vody

  • do autoservisov s kvalitou do12 uS/cm
  • pre laboratóriá s kvalitou pod 1 uS/cm /EN ISO 3696/
  • špeciálne analýzy /plnoautomatické/ do 18,2 MOhm - prístroje IWA
  • Bakteriologické filtre / K-filter, čistí bakteriologicky znečistenú vodu až na kvalitu pitnej vody./

Zastúpenie firmy WATEK na Slovensku zabezpečujeme už od roku 1994.
V prípade záujmu Vám môžeme zaslať podrobný cenník a katalóg výrobkov.

Demineralizačné prístroje:

Jedná sa o prístroje veľmi čistej vody s kvalitou výstupného produktu pod 1 uS/sm a výkonom 3-10/hod., kde výstupnú kvalitu vody je možné sledovať na zabudovanom koduktometri. Demineralizačné prístroje sú určené predovšetkým pre zdravotníctvo - lekárne, laboratóriá a úpravne vody.
Prístroje zn. DEMIWA predané našou firmou využívajú:
Západoslov. a Stredoslov. Vodárenské spoločnosti, Úpravne vody v Novej Bystrici a Dolnom Hričove, v Štátnom ústve pre kontrolu liečiv v Bratislave, a v mnohých lekárňach v takmer každom meste.

Odlučovače amalgámu:

Náchádzajú svoje využitie predovšetkým v ambulanciách zubárov, slúžia k čisteniu odpadovej vody zo zubárskych kresiel, hlavne k zachytávaniu amalgámu.

Bakteriologické filtre /tzv. K-filtre/

Slúžia k úprave bkteriologickej závadnej vody na vodu pitnú. /využitie - rodinné domy, ktoré nie sú napojené na vodovod./ Naša firma spolupracuje s firmou WATEK od roku 1994 a za tie roky sa nám podarilo zn. WATEK dostať do povedomia zákazníka takmer na celom slovensku. Naša firma disponuje v tejto oblasti odbornými pracovníkmi, ktorí zabezpečujú obornú pomoc, záručný i pozáručný servis.

Demineralizačné prístroje DEMIWA na úpravu vody