AKTUÁLNA AKCIA:

Stolárska výroba na zákazku.

Katalóg stolárskej výroby

Doprava

Zemné a búracie prace:

 • JCB 4CX, JS 175
 • UNC, LAJKER /Prídavné zariadenia: na vŕtanie jám, ryhovač/
 • BAGELA
 • Vibračný valec
 • Rezač spevnených plôch
 • Elektrocentrály
 • Dusadlá
 • Kompresory
 • Čerpacia technika

Prepravná činnosť:

 • MAN
 • Š-706
 • Nosič kontajnerov

Špeciálna činnosť:

 • Čistenie kanalizačnej siete a preprava odpadu zo septikov a žúmp.
 • CAS 10
 • CAK 7