AKTUÁLNA AKCIA:

Stolárska výroba na zákazku.

Katalóg stolárskej výroby

Stavebná činnosť

Spoločnosť EKOFORM spol. s r.o., vznikla v roku 1993. Firma má sídlo na ulici Koháryho 46, v Leviciach. Firma sa od roku 1993 venuje výstavbe a dodávke vodovodov, čerpacích staníc, vodojemov, kanalizácii, ČOV, prečerpávacích staníc a súvisiacim technologickým dodávkam.

V roku 1997 sme našu činnosť rozšírili o montáž a dodávku technologických zariadení, regulačných staníc, domových meracích regulačných zostáv.

Meracie regulačné domové zostavy sú nami vyvinuté, certifikované a vyrábané. V súčasnosti naša spoločnosť rozšírila svoju výrobnú činnosť aj o výrobu pažiacich boxov, ktoré sú takisto nami vyvinuté, certifikované.

Kvalita nami poskytovaných prác je sledovaná a zdokladovaná v zmysle normy STN EN ISO 9001:2000, ktorej certifikáciu sme získali v roku 2000.