AKTUÁLNA AKCIA:

Stolárska výroba na zákazku.

Katalóg stolárskej výroby

Ostatná stavebná činnosť

Medzi ostatnú stavebnú činnosť firmy EKOFORM spol. s r.o. patria:

  • skládky - rekultivácia skládok TKO
  • odvodnenie spevnených plôch